Home

Calendar

...

Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
Association of Bulgarian Energy Agencies
Дни на Зелената Енергия 2014 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 September 2014 15:23
There are no translations available.

Дни на зелената енергия и Енергийната Ефективност
Пловдив, 29.09.-04.10.2014 г.,Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира X Национална конференция "Интелигентни градове и региони - устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци“ в рамките на „Дните на зелената енергия и енергийната ефективност“ и Международната изложба за енергетика и екология ЕНЕКО на есенния Технически Панаир - Пловдив на 2 октомври 2014 г., от 13:00 до 18:00 в зала България.

Пълна програма за събитието на български език
Пълна програма за събитието на английски език

АБЕА и Енергийна Агенция - Пловдив, като официални партньори на Международен Панаир Пловдив, Ви канят да се включите в Националната конференция и в атрактивните съпътстващи събития:

- Обучение MANAGENERGY„Финансови инструменти за енергийна ефективност в общини“, 29.-30.09.2014, 10:00ч., Палата 6, Зала 1, ще запознае участниците с модели и програми за финансиране на ЕЕ и екологичен и енергиен мениджмънт, както и със съществуващи добри практики.

- Семинар „Интелигентен енергиен мениджмънт в училища – VerySchool навигатор“, 30.09.2014, 10:00ч., зала Струма, Конгресен център, ще представи изградена пилотна ИКТ-система за мониторинг и контрол на електрическата и топлинна енергия в училища по стандарт ISO 50 001. Ще бъде направена демонстрация на съпътстващия я софтуерен продукт - VerySchool Навигатор. Инсталацията е реализирана в четири пилотни училища в Европа, едно от които – Професионална гимназия по електроника и електротехника в гр. Пловдив. Ученици и учители от ПГЕЕ ще споделят опита и впечатленията си от VerySchool навигатора.

- Семинар „Моделиране и измерване на качество на въздуха в градовете. Споделяне на енергийни и екологични данни за устойчиво енергийно планиране“, 01.10.2014, 10:00ч., зала Струма, Конгресен център, ще представи системи за данни за моделиране на въздуха и потребление на енергия в реално време, успешни модели на обмен на енергийни и екологични данни за целите на изпълнение и актуализиране на общински планове и програми, както и създаването на пилотна енергийна обсерватория.

- Официалното откриване на Офис за технологичен трансфер на знания - Лаборатория за изпитване и сертифициране на твърди биогорива, 03.10.2014г. 13:00ч в сградата на БАН, Пловдив, бул Руски 139, ет. 4, ст. 403. По време на откриването ще се проведе представяне на лабораторията – експерти, апаратура, стандарти, които покрива, както и стратегията за бъдещето й развитие като национален център за изследвания и иновации в тази област. Ще бъдат демонстрирани някои от изпитванията на най-значимите параметри от Европейските стандарти за качеството твърдите биогорива.

Целта на Дните на Зелената Енергия и Енергийната Ефективност е да се насочи вниманието на общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на устойчивото енергийно развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близки до нулевото потребление, чист въздух и устойчив транспорт, както и интелигентните региони с иновативни проекти за оползотворяване на отпадъци и производство на енергия.

За шеста поредна година в края на конференцията ще се проведе тържествена церемония по награждаване на победителите в Лига "Биомаса" и Лига "Слънчева енергия" на Българската Шампионска ВЕИ лига, състезаващи се със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.

Участието в конференцията и всички събития по време на Дните на зелената енергия е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейл заустановяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи всферата на зелената енергия от отпадъци и енергийно ефективните сгради, произвеждащи възобновяема енергия за собствени нужди. Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме лично да посетите събитията, както и да посочите ваши експерти, които да се включат в обучението и дискусиите.

Посетете щанда на АБЕА и Енергийна Агенция - Пловдив в Палата N11 (Щанд 11Р2), изложение ЕНЕКО. На него ще получите информационни материали и консултации относно потенциални енергийни проекти във вашите общини и бизнес.

Очакваме да потвърдите участието си в конференцията и съпътстващите събития на
тел./факс: 032/ 62 57 54 или на е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated on Friday, 19 September 2014 12:15
 
ABOUT US PDF Print E-mail
The Association of Bulgarian Energy Agencies (ABEA) is a non-government organization, registered by the law as a legal entity with non-profit purpose.
The founder members of the Association are legal entities - agencies for energy management on local and regional level, constituted with the financial and methodological assistance of the European Commission.
Objectives:
  • The Association supports its members' activity and unifies their efforts either for preparation of suggestions for improvement of the national and local (municipal) normative base so that a sustainable energy policy to be ensured and towards their participation in joint projects at national, European, and international/worldwide level.
  • Keeping contacts with the Directorate for Energy and Transport aimed at application of the EC directives, as well as participation in its local and regional initiatives.
  • Collaboration with the Ministry of Energy, Agency for Energy Efficiency /AEE/ and Ministry of Environment and Waters and other state institutions by the development of suggestions for improving the state normative base regarding a sustainable energy development, a policy of energy efficiency, and implementation of renewable energy sources (RES). Cooperation with AEE in realization of the state policy for energy saving, introduction of new technologies and RES.
  • Exchange of information and dissemination of best practices and results at worldwide and national level.
  • Assisting the local authorities (including municipalities not belonging to the Association) in initiating and implementing projects connected to energy saving and ecology.The subject of the Association includes studying, initiating and development of projects, normative acts and standards, execution of analyses, consultations and programs in the field of energy efficiency and ecology, implementation of ecologically justified energy technologies, carrying out of training, publishing and distribution of information materials connected with the energy sector, as well as any other activity, not prohibited by the law, concerned with the problems of energy efficiency and environment.For the year 2005 ABEA participates in two projects on Intelligent Energy Europe Program and namely in FINANCE and in e-ATOMIUM. Since 2006 the new project of the association INTERACTION has started.
The Mission of ABEA
The mission of ABEA is to coordinate and to join the potential and the experience of its members and to present them and their positions to the Bulgarian governmental, regional and local authorities, the private communities and to the bodies of the EC and the reflex group (DG TREN) of the Directorate on Energy And Transport for Europe as well as to the energy efficiency network ManagEnergy and other international organizations and structures.

The Vision of ABEA
In the future plans of the association the main priority of the organization is to build and improve a sustainable structure, which would support and influence the potential and will develop and express the positions of its members to the Bulgarian and European authorities, structures and organization, i. e. to act as a main representative of its members, without restricting their activities.

Last Updated on Wednesday, 09 June 2010 09:34
 

Who's Online

We have 13 guests online

Search

Projects

logo_prometheus

Vei Liga

Partners

Banner

logo_managenergy

Banner